Bomenplan 2020-2030

De dienst Groene Ruimten van de Stad Brussel volgt een Bomenplan dat gebaseerd is op 3 pijlers:

1/ Behoud van het bestaande bomenerfgoed

Er komt een bomencharter en de Stad creëert binnenkort ook de functie van boommeester. Hij of zij heeft als opdracht te waken over de goede uitvoering van het plan en zal op een transversale manier samenwerken met alle stadsdiensten (Stedenbouw, Wegeniswerken ...) om dit handvest te respecteren.

2/ Verhoging van het aantal bomen in Brussel

De Stad wil waar mogelijk bomen planten. In 2020 worden er studies gestart om te analyseren hoe het tempo van de nieuwe aanplantingen verhoogd kan worden.

3/ Bevordering van de inzet van de burgers

De Stad organiseert vanaf 2020 een Boomfeest met de burgers. Een reeks lezingen en mobilisatieacties voor burgers rond het thema staan ook op het programma.

Meer informatie vind je hier (klik).

arbres

50.8503396, 4.3517103