De stad vergroent

De dienst Groene Ruimten van de Stad Brussel volgt een Bomenplan dat gebaseerd is op 3 pijlers:

1/ Behoud van het bestaande bomenerfgoed

Er komt een bomencharter en de Stad creëert binnenkort ook de functie van boommeester. Hij of zij heeft als opdracht te waken over de goede uitvoering van het plan en zal op een transversale manier samenwerken met alle stadsdiensten (Stedenbouw, Wegeniswerken ...) om dit handvest te respecteren.

2/ Verhoging van het aantal bomen in Brussel


De Marguerite Durassquare, ook wel Pantsertroepensquare genoemd, is een centrale ruimte in de Kaaienwijk. Deze ruimte maakt deel uit van het groene netwerk dat het centrum van de Vijfhoek en het Maximiliaanpark met elkaar verbindt. 


De dienst Groene Ruimten lanceert momenteel een studie voor de renovatie van dit prachtige park. Ze bestaat uit:


De dienst Groene Ruimten heeft een studiebureau opdracht gegeven om een beheerplan voor te stellen voor dit prachtige park, dat is geklasseerd door Monumenten en Landschappen.

Door dit beheerplan kunnen alle acties gepland worden om de locatie en het erfgoedkarakter ervan te bewaren en tegelijkertijd in te spelen op de vele uitdagingen van het gebruik van het park.

 

 


De dienst Groene Ruimten heeft zieke bomen vervangen, plantkuilen vergroot en vier extra bomen geplant op het Rouppeplein.

De geplante soorten zijn de volgende:

 • 8 Acer Palmatum
 • 6 Magnolia kobus
 • 10 Parrotia persica
 • 12 Ilex koehneana
 • 4 Gleditsia triacanthos

Periode van de werken: 2020


De dienst Groene Ruimten ontwikkelt en onderhoudt ook alle speeltuinen in de stad Brussel.

Het doel van de dienst is om de stad te verdichten met zogenaamde "pocket"-speeltuinen, zodat kinderen en ouders er zo dicht mogelijk bij huis van kunnen genieten.

De dienst heeft begin 2020 3 nieuwe minispeeltuinen geplaatst:

 • Bockstael
 • Rotonde Pannenhuis
 • Boomgaardpad (Neder-Over-Heembeek)

In het kader van het wijkcontract van de Marollen bestudeert de dienst Groene Ruimten momenteel de verjonging en de nieuwe aanplanting van bomen op het Vossenplein.

Doelstellingen:

 • Uitbreiding van de ondergrondse ruimte voor de bomen
 • Behoud van de oorspronkelijke begroeiing van het plein
 • Keuze van boomsoorten die bestand zijn tegen het gebruik van het plein
 • Bescherming van de bomen
 • Plaatsing van banken

 

Studie lopende


Het Warandepark is een van de parels van de Brusselse tuinarchitectuur uit de 18de eeuw.

Het is ook een van de groene longen van onze stad. De dienst Groene Ruimten organiseert momenteel de vernieuwing ervan. Deze werken worden uitgevoerd over een periode van drie jaar en bestaan uit de renovatie van de dolomietpaden, de gazons, tuinbouwwerken aan de bloemperken en het herstel van enkele bomenrijen.

Dit project wordt samen met de directie Monumenten en Landschappen uitgevoerd en vergt drie jaar werk en een budget van 1.500.000 euro.