Marguerite Durassquare

De Marguerite Durassquare, ook wel Pantsertroepensquare genoemd, is een centrale ruimte in de Kaaienwijk. Deze ruimte maakt deel uit van het groene netwerk dat het centrum van de Vijfhoek en het Maximiliaanpark met elkaar verbindt. 

De dienst Groene Ruimten heeft een studiebureau opdracht gegeven om deze ruimte te herbekijken. De Stad werkt momenteel samen met bewoners en gebruikers om ervoor te zorgen dat deze studie en het daaruit voortvloeiende project een succes wordt vanuit een sociaal-stedenbouwkundig, ecologisch en landschappelijk oogpunt.

  • Uitschrijven openbare aanbesteding: 2019
  • Gunning en studie- en projectopdracht: 2020
  • Enquête en burgerparticipatie: lopend
  • Stedenbouwkundige vergunning: 2020 - 2021
  • Werken: 2021-2022
Duras
Duras
Duras

50.8541333, 4.3468775