Voor we beginnen

Allereerst, hartelijk bedankt dat je met ons samenwerkt om de Stad Brussel op te fleuren.

Voordat je naar het burgerportaal gaat om je aanvraag voor een vergroeningsvergunning in te dienen, willen we er zeker van zijn dat je een aantal belangrijke zaken goed begrijpt.

Al deze punten worden in de volgende tekst opgesomd, je moet ze allemaal aanvinken voordat je verder kunt gaan.

Een Straatopfleurder worden, is in de eerste plaats

Als je een klimplant wenst,

Voor decoratieve plantenbakken geldt dat en

Bij een microtuin

Voor alle projecten

Bomen moeten in volle grond worden geplant, en daarom