Week van de biodivertisiteit 2021

Banner - Biodiversité

Ten gevolge van de opwarming van de aarde, de toename van de hittegolven, de luchtvervuiling, het verlies aan biodiversiteit... heeft de Stad Brussel verklaard dat ze zich in een klimaatnoodsituatie bevindt, terwijl ze tegelijkertijd werkt aan de naleving van haar klimaatdoelstellingen, zoals vastgelegd in het meerderheidsakkoord 2018-2024. Doelstellingen die gericht zijn op het behoud en de bescherming van groene ruimten en de ontwikkeling van de biodiversiteit van de Stad Brussel.
 
De Stad Brussel en de Schepen van Groene Ruimten zetten de biodiversiteit in de stad in de kijker tijdens de eerste editie van de "Week van de Biodiversiteit" van 17 tot 23 mei 2021.
 
Gedurende deze week passen deze activiteiten in het kader van de volgende doelstellingen:
 

 • Waardering van de rol van groene ruimten en natuur in de stad;
 • Bescherming van het milieu, de fauna en flora;
 • De begroeiing van struiken en vaste planten die bevorderlijk is voor de ontwikkeling van de biodiversiteit waar dat nuttig nodig achten;
 • Bewustmaking van het belang van de biodiversiteit in de stedelijke ecologie ;
 • buurtbewoners van alle leeftijden erbij te betrekken, door middel van werkkampen voor burgers, workshops, educatieve wandelingen, enz;
 • Schoolactiviteiten en -uitstapjes aan te moedigen die de ontdekking van de natuur bevorderen;
 • De gemeentelijke werkploegen/instanties bewust te maken van het gedifferentieerd beheer van groene ruimten, een essentieel instrument om een rijke biodiversiteit te verwelkomen ;
 • Steun voor burgerinitiatieven die gericht zijn op de demineraliseren van de openbare ruimte en de ontwikkeling van de biodiversiteit;
 • Communiceer het onderwerp op verschillende platforms om een maximaal aantal deelnemers te bereiken.

 
Op de agenda:

 • beplanten van honing dragende planten voor de ontwikkeling van de entomologische biodiversiteit.
 • Participatieve beplanting met burgers.
 • Workshops over boomverzorging en biodiversiteit tegen schadelijke organismen in de boomgaard.
 • Botanische wandeling.
 • Installatie van drinkbakken, nestkastjes en insectenhotels in groene ruimten.
 • Educatieve en associatieve activiteiten
 • Opendeurdag en begeleide wandelingen op de begraafplaatsen van de stad.
 • Uitdeling van zaden.


Onze partners :
Begraafplaats van Laken
Begraafplaats van Brussel
Stedelijk Ecologisch Centrum https://urban-ecology.be/
Boerderij van het Maximiliaanpark https://www.lafermeduparcmaximilien.be/
Less Beton https://www.facebook.com/Less-b%C3%A9ton-ASBL-2246707928992724/
La Ligue Royale Belge de la Protection des Oiseaux https://protectiondesoiseaux.be/