Week van de Boom Stad Brussel

Week van de boom 2021 - Banner

Door de opwarming van de aarde, de toename van de hittegolven, de luchtvervuiling, het verlies aan biodiversiteit, enz., heeft de Stad Brussel verklaard dat ze zich in een klimaatnoodsituatie bevindt, terwijl ze tegelijkertijd werkt aan de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen die zijn vastgelegd in het Meerjarenakkoord 2018-2024. Doelstellingen die gericht zijn op het behoud en de bescherming van groene ruimten en de valorisatie van het bomenpatrimonium van de Stad Brussel.


In het kader van het Bomenplan 2020-2030 (www.brussel.be/bomenplan-2020-2030 ) zal de stad bomen een ereplaats geven en belooft zij de aanleg van groene ruimten te blijven bevorderen, die even belangrijk zijn voor het fysieke als het psychologische welzijn van de inwoners.


Bomen in de stad leveren een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de huidige gevolgen voor het klimaat in de stedelijke omgeving: zij absorberen kooldioxide, een van de belangrijkste broeikasgassen, helpen het verschijnsel van de stedelijke warmte-eilanden te verminderen, verminderen het albedo-effect, en niet te vergeten hun bijdrage aan de ontwikkeling van de biodiversiteit, enz.


Daarom zetten de Stad Brussel en de Schepen van Groene Ruimten de stadsboom in de kijker tijdens de eerste editie van de "Week van de Boom", die gepland is van 22 tot 28 november 2021.
Gedurende de hele week waren er verschillende activiteiten gepland. Deze activiteiten zijn in overeenstemming met de volgende doelstellingen :

  • De rol van groene ruimten en bomen in de stad bevorderen;
  • Bescherming van het bomenerfgoed tegen onredelijke kap;
  • Het vegetatieweefsel op openbare plaatsen verspreiden waar de diensten van de Stad Brussel dat mogelijk of nodig achten;
  • Bewustmaking van het belang van bomen in de stedelijke ecologie, dat vaak door de bevolking wordt verwaarloosd;
  • Inwoners van alle leeftijden via burgerkampen betrekken bij de keuze van boomsoorten, het planten, het snoeien, enz.
  • Het concept van stedelijke veerkracht initiëren door de fruitboom in de stad te introduceren als sier- en productieve boom;
  • Communiceer het onderwerp op verschillende platforms om een maximaal aantal deelnemers te bereiken.

Het planten, participatief planten, een symposium, het uitdelen van fruitbomen en struiken, het integreren van de Meyboom folklore, het aankleden van het Manneken Pis, enz. zijn de activiteiten die gepland zijn tijdens de Week van de Boom en die zullen plaatsvinden volgens het volgende programma.

Opgelet! Voor de activiteiten georganiseerd door het Centrum voor Stedelijke Ecologie, is inschrijven verplicht via : https://forms.gle/bUtmSzaos8wBW5xS6.

Opgelet! Dit schema kan worden gewijzigd (samenwerking met verenigingen kan worden toegevoegd). Wij raden u aan contact op te nemen met de dienst Groene ruimten om de tijdstippen, data en plaatsen van de bijeenkomsten te bevestigen alvorens te komen: 0800 14 477 (gratis nummer).